خدمت‌رسانی 17 پست ثابت و سیار در حوزه امداد

خدمت‌رسانی 17 پست ثابت و سیار در حوزه امداد
مدیرعامل سازمان هلال احمر قم از برپایی 17 پست ثابت و سیار در حوزه امداد خبر داد.

خدمت‌رسانی 17 پست ثابت و سیار در حوزه امداد

مدیرعامل سازمان هلال احمر قم از برپایی 17 پست ثابت و سیار در حوزه امداد خبر داد.
خدمت‌رسانی 17 پست ثابت و سیار در حوزه امداد

مرکز فیلم

مدرسه

View more posts from this author