مشعل نخستین پالایشگاه میعانات گازی کشور روشن شد

مشعل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بزرگترین و نخستین پالایشگاه میعانات گازی کشور عصر روز شنبه با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت در بندرعباس روشن شد.

آلرژی و تغذیه

قرآن

View more posts from this author