بازیکنی که از ترس برانکو با تب و لرز برای پرسپولیس بازی کرد

عالیشاه می گوید بازیکنان پرسپولیس باید خودشان هم باور داشته باشند که می توانند قهرمان شوند.

دانلود ها پلاس

مدرسه

View more posts from this author