فروش واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر در سال ۹۵

عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی گفت: با برداشتن شروط سه گانه مسکن مهر، واحدهای بدون متقاضی ابتدای سال ۹۵ به فروش می رسد.
۱۳:۳۹ – ۱۳۹۴ سه شنبه ۲۵ اسفند


دانلود موزیک

باران فیلم

View more posts from this author