استاندارد ایران یخچال فریزر‌های سامسونگ را تایید کرد

پس از آنکه سازمان ملی استاندارد تعدادی از یخچال فریزرهای تولید شده سامسونگ در ایران را به دلیل نداشتن مجوز استاندارد توقیف کرد، در نهایت …

اسکای نیوز

موبایل دوستان

View more posts from this author