شعار علیه عربستان در آزادی ::

تماشاگران حاضر در استادیوم با توجه به تصمیم فدراسیون عربستان مبنی بر عدم بازی با نمایندگان ایران در ایران به آن واکنش نشان دادند.

سایت استخدامی

آخرین اخبار ورزشی

View more posts from this author