اسد: جنگ سوریه ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت داشته است

اسد: جنگ سوریه ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت داشته است
رئیس‌جمهور سوریه با اشاره به خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری جنگ در این کشور گفت: حتی اگر در سوریه ثبات امنیتی برقرار شود دمشق باز هم به حضور نظامی روسیه نیاز دارد.
۱۶:۴۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


اسد: جنگ سوریه ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت داشته است

رئیس‌جمهور سوریه با اشاره به خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری جنگ در این کشور گفت: حتی اگر در سوریه ثبات امنیتی برقرار شود دمشق باز هم به حضور نظامی روسیه نیاز دارد.
۱۶:۴۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


اسد: جنگ سوریه ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت داشته است

دانلود موزیک

مد روز

View more posts from this author