طرح دریافت غرامت و خسارت از دولت آمریکا

طرح دریافت غرامت و خسارت از دولت آمریکا

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس از تحویل طرح دریافت غرامت و خسارت از دولت آمریکا با 203 امضا به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.

اخبار دنیای دیجیتال

بک لینک قوی

View more posts from this author