حمایت‌دورتموندازاعتراض‌هوادارانش‌به‌قیمت‌بلیت‌ها ::

هواداران دورتموند قصد دارند در بازی بعدی این تیم به بالا بودن قیمت بلیت‌ها اعتراض کنند.

وبلاگ اطلاعات

افق

View more posts from this author