برای نخستین‌بار نام یک شهیده زینت‌بخش کوچه‌های قم شد

برای نخستین‌بار نام یک شهیده زینت‌بخش کوچه‌های قم شد
تصویب لایحه نامگذاری معابر، تهاتر 164 میلیارد ریال از بدهی‌های شهرداری با بانک شهر و پرداخت 950 میلیون ریال دیه برق‌گرفتگی منجر به فوت یک کودک از جمله تصمیمات جلسه شورای شهر قم بود.

برای نخستین‌بار نام یک شهیده زینت‌بخش کوچه‌های قم شد

تصویب لایحه نامگذاری معابر، تهاتر 164 میلیارد ریال از بدهی‌های شهرداری با بانک شهر و پرداخت 950 میلیون ریال دیه برق‌گرفتگی منجر به فوت یک کودک از جمله تصمیمات جلسه شورای شهر قم بود.
برای نخستین‌بار نام یک شهیده زینت‌بخش کوچه‌های قم شد

گوشی موبایل

View more posts from this author