برگزاری جشنواره بازار، موجب رونق کسب و کار بازاریان می‌شود

برگزاری جشنواره بازار، موجب رونق کسب و کار بازاریان می‌شود
رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: برگزاری جشنواره بازار، موجب رونق کسب و کار بازاریان می‌شود.

برگزاری جشنواره بازار، موجب رونق کسب و کار بازاریان می‌شود

رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: برگزاری جشنواره بازار، موجب رونق کسب و کار بازاریان می‌شود.
برگزاری جشنواره بازار، موجب رونق کسب و کار بازاریان می‌شود

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author