برگزاری مراسم تشییع خواهر شهید همت در شهرضا+تصاویر

برگزاری مراسم تشییع خواهر شهید همت در شهرضا+تصاویر
مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر بانو مهرانگیز همت عصر امروز در آستان امامزاده شاهرضا برگزار شد.

برگزاری مراسم تشییع خواهر شهید همت در شهرضا+تصاویر

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر بانو مهرانگیز همت عصر امروز در آستان امامزاده شاهرضا برگزار شد.
برگزاری مراسم تشییع خواهر شهید همت در شهرضا+تصاویر

بک لینک

View more posts from this author