بهره‌برداری از قطعات باند دوم بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان در 95

بهره‌برداری از قطعات باند دوم بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان در 95
استاندار خراسان شمالی اظهار امیدواری کرد که در سال 95 چندین قطعه از پروژه باند دوم بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان به بهره‌برداری برسد.

بهره‌برداری از قطعات باند دوم بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان در 95

استاندار خراسان شمالی اظهار امیدواری کرد که در سال 95 چندین قطعه از پروژه باند دوم بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان به بهره‌برداری برسد.
بهره‌برداری از قطعات باند دوم بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان در 95

خرید بک لینک

View more posts from this author