بهره‌برداری از 4 پروژه بخش درمان در محمودآباد تا پایان امسال

بهره‌برداری از 4 پروژه بخش درمان در محمودآباد تا پایان امسال
فرماندار محمودآباد گفت: در حوزه بهداشت و درمان کلید چهار طرح با اعتبار 33 میلیارد ریالی زده شد و تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

بهره‌برداری از 4 پروژه بخش درمان در محمودآباد تا پایان امسال

فرماندار محمودآباد گفت: در حوزه بهداشت و درمان کلید چهار طرح با اعتبار 33 میلیارد ریالی زده شد و تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.
بهره‌برداری از 4 پروژه بخش درمان در محمودآباد تا پایان امسال

گیم پلی استیشن

View more posts from this author