به کاک «حسن» بگویید، مردم کُرد از یک سوراخ دوبار گزیده نمى‌شوند

به کاک «حسن» بگویید، مردم کُرد از یک سوراخ دوبار گزیده نمى‌شوند
یک شهروند دیواندره‌ای در یادداشتی کوتاه که در فضای مجازی منتشر شد، آورده است؛ جناب وزیر، سلام ما را به «کاک حسن» ـ آقای روحانی ـ برسان و بفرمایید کُردها مؤمنند و از یک سوراخ دوبار گزیده نمى‌شوند.

به کاک «حسن» بگویید، مردم کُرد از یک سوراخ دوبار گزیده نمى‌شوند

یک شهروند دیواندره‌ای در یادداشتی کوتاه که در فضای مجازی منتشر شد، آورده است؛ جناب وزیر، سلام ما را به «کاک حسن» ـ آقای روحانی ـ برسان و بفرمایید کُردها مؤمنند و از یک سوراخ دوبار گزیده نمى‌شوند.
به کاک «حسن» بگویید، مردم کُرد از یک سوراخ دوبار گزیده نمى‌شوند

View more posts from this author