تعرض به مرقد امام زاده مراد انصاری+ عکس

تعرض به مرقد امام زاده مراد انصاری+ عکس
مرقد مبارک حضرت مراد انصاری یکی از صحابه پیامبر اکرم(ص) در 13 کیلومتری شهر سنندج مورد تعرض عده‌ای ناشناس قرار گرفت.

تعرض به مرقد امام زاده مراد انصاری+ عکس

مرقد مبارک حضرت مراد انصاری یکی از صحابه پیامبر اکرم(ص) در 13 کیلومتری شهر سنندج مورد تعرض عده‌ای ناشناس قرار گرفت.
تعرض به مرقد امام زاده مراد انصاری+ عکس

سایت استخدامی

ابزار رسانه

View more posts from this author