تمامی محورهای مواصلاتی مازندران باز است

تمامی محورهای مواصلاتی مازندران باز است
فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه در ارتفاعات این استان وضعیت جوی آفتابی و خشک است، گفت: تردد در ارتفاعات بدون مشکل است و تمامی محورهای مواصلاتی مازندران باز است.

تمامی محورهای مواصلاتی مازندران باز است

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه در ارتفاعات این استان وضعیت جوی آفتابی و خشک است، گفت: تردد در ارتفاعات بدون مشکل است و تمامی محورهای مواصلاتی مازندران باز است.
تمامی محورهای مواصلاتی مازندران باز است

گوشی

افق

View more posts from this author