جابه‌جایی مسافران نوروزی با 170 سورتی پرواز در فرودگاه رشت

جابه‌جایی مسافران نوروزی با 170 سورتی پرواز در فرودگاه رشت
مدیرکل فرودگاه گیلان از جابه‌جایی مسافران نوروزی با 170 سورتی پرواز تا 15 فروردین ماه جاری خبر داد.

جابه‌جایی مسافران نوروزی با 170 سورتی پرواز در فرودگاه رشت

مدیرکل فرودگاه گیلان از جابه‌جایی مسافران نوروزی با 170 سورتی پرواز تا 15 فروردین ماه جاری خبر داد.
جابه‌جایی مسافران نوروزی با 170 سورتی پرواز در فرودگاه رشت

دانلود فیلم جدید

سپهر نیوز

View more posts from this author