خطیبی: جدای از نتیجه دنبال بازی خوب هستیم/ بالاتر از انتظار هیأت مدیره نتیجه می‌گیریم

خطیبی: جدای از نتیجه دنبال بازی خوب هستیم/ بالاتر از انتظار هیأت مدیره نتیجه می‌گیریم
سرمربی تیم فوتبال ماشین‌سازی گفت:‌در دیدار مقابل صبا جدای از نتیجه به دنبال این هستیم که بازی زیبایی را به نمایش بگذاریم.

خطیبی: جدای از نتیجه دنبال بازی خوب هستیم/ بالاتر از انتظار هیأت مدیره نتیجه می‌گیریم

سرمربی تیم فوتبال ماشین‌سازی گفت:‌در دیدار مقابل صبا جدای از نتیجه به دنبال این هستیم که بازی زیبایی را به نمایش بگذاریم.
خطیبی: جدای از نتیجه دنبال بازی خوب هستیم/ بالاتر از انتظار هیأت مدیره نتیجه می‌گیریم

تلگرام

View more posts from this author