مرگ سرنشینان موتورسیکلت در تصادف با کامیون

مرگ سرنشینان موتورسیکلت در تصادف با کامیون
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: ساعت 14 دیروز در پی تصادف موتورسیکلت و کامیون، هر دو سرنشین موتورسیلکت جان باختند.

مرگ سرنشینان موتورسیکلت در تصادف با کامیون

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: ساعت 14 دیروز در پی تصادف موتورسیکلت و کامیون، هر دو سرنشین موتورسیلکت جان باختند.
مرگ سرنشینان موتورسیکلت در تصادف با کامیون

اسکای نیوز

View more posts from this author