نخستین معبر منطقه 20 به نام شهید مدافع حرم مزین شد

نخستین معبر منطقه 20 به نام شهید مدافع حرم مزین شد
شهردار منطقه 20 از تغییر نام یکی از خیابان‌های این منطقه جنوبی به نام شهید مدافع حرم، علی امرایی خبر داد.

نخستین معبر منطقه 20 به نام شهید مدافع حرم مزین شد

شهردار منطقه 20 از تغییر نام یکی از خیابان‌های این منطقه جنوبی به نام شهید مدافع حرم، علی امرایی خبر داد.
نخستین معبر منطقه 20 به نام شهید مدافع حرم مزین شد

بازار بورس

View more posts from this author