ورود 6 هزار 500 گردشگر خارجی به اردبیل / تقویت بازرسی‌ از تأسیسات گردشگری

ورود 6 هزار 500 گردشگر خارجی به اردبیل / تقویت بازرسی‌ از تأسیسات گردشگری
معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت:‌ از 28 اسفندماه تا سوم فروردین‌ماه، 6 هزار و 523 گردشگر خارجی از پایانه مرزی بیله‌سوار وارد استان اردبیل شده‌اند.

ورود 6 هزار 500 گردشگر خارجی به اردبیل / تقویت بازرسی‌ از تأسیسات گردشگری

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت:‌ از 28 اسفندماه تا سوم فروردین‌ماه، 6 هزار و 523 گردشگر خارجی از پایانه مرزی بیله‌سوار وارد استان اردبیل شده‌اند.
ورود 6 هزار 500 گردشگر خارجی به اردبیل / تقویت بازرسی‌ از تأسیسات گردشگری

فانتزی

مجله اینترنتی

View more posts from this author