وعده بی‌سرانجام مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد/ 21 روز از موعد تکمیل پل سوم بشار گذشت

وعده بی‌سرانجام مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد/ 21 روز از موعد تکمیل پل سوم بشار گذشت
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد که وعده تکمیل پل سوم بشار را ظرف 75 روز داده بود نتوانست به قول خود وفا کند.

وعده بی‌سرانجام مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد/ 21 روز از موعد تکمیل پل سوم بشار گذشت

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد که وعده تکمیل پل سوم بشار را ظرف 75 روز داده بود نتوانست به قول خود وفا کند.
وعده بی‌سرانجام مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد/ 21 روز از موعد تکمیل پل سوم بشار گذشت

عکس های جدید

View more posts from this author