پیام تسلیت انجمن روزنامه نگاران مسلمان به مناسبت درگذشت خبرنگار فارس

پیام تسلیت انجمن روزنامه نگاران مسلمان به مناسبت درگذشت خبرنگار فارس
انجمن روزنامه نگاران مسلمان در پیامی درگذشت مهدی خوانساری خبرنگار خبرگزاری فارس را به خانواده آن مرحوم، همکارانش و جامعه رسانه ای کشور تسلیت گفت.

پیام تسلیت انجمن روزنامه نگاران مسلمان به مناسبت درگذشت خبرنگار فارس

انجمن روزنامه نگاران مسلمان در پیامی درگذشت مهدی خوانساری خبرنگار خبرگزاری فارس را به خانواده آن مرحوم، همکارانش و جامعه رسانه ای کشور تسلیت گفت.
پیام تسلیت انجمن روزنامه نگاران مسلمان به مناسبت درگذشت خبرنگار فارس

مدرسه

View more posts from this author