کمک مجلس به ثبات اقتصادی جامعه/ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا نمی‌شود

کمک مجلس به ثبات اقتصادی جامعه/ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا نمی‌شود
در نخستین نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با فعالان اقتصادی خراسان رضوی بر لزوم بررسی قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح قانون رفع موانع تولید، عملکرد ناسالم نظام بانکی، قانون بانکداری بدون ربا و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تأکید شد.

کمک مجلس به ثبات اقتصادی جامعه/ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا نمی‌شود

در نخستین نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با فعالان اقتصادی خراسان رضوی بر لزوم بررسی قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح قانون رفع موانع تولید، عملکرد ناسالم نظام بانکی، قانون بانکداری بدون ربا و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تأکید شد.
کمک مجلس به ثبات اقتصادی جامعه/ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا نمی‌شود

car

View more posts from this author