برگزاری مسابقات کشتی با چوخه “یادواره 3 هزار شهید خراسان شمالی”

برگزاری مسابقات کشتی با چوخه “یادواره 3 هزار شهید خراسان شمالی”
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمه گفت: مسابقات کشتی با چوخه یادواره 3 هزار شهید خراسان‌شمالی در شهرستان گرمه با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

برگزاری مسابقات کشتی با چوخه “یادواره 3 هزار شهید خراسان شمالی”

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمه گفت: مسابقات کشتی با چوخه یادواره 3 هزار شهید خراسان‌شمالی در شهرستان گرمه با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.
برگزاری مسابقات کشتی با چوخه “یادواره 3 هزار شهید خراسان شمالی”

اس ام اس

مرجع توریسم

View more posts from this author