78 هزار و 269 هزار گردشگر از جاذبه‌های سمنان دیدن کرده‌اند

78 هزار و 269 هزار گردشگر از جاذبه‌های سمنان دیدن کرده‌اند
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر استان سمنان گفت: 78 هزار و 269 گردشگر از ابتدای طرح نوروزی ستاد هماهنگی خدمات سفر از 27 اسفندماه سال 94 تاکنون از مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی استان سمنان دیدن کرده‌اند.

78 هزار و 269 هزار گردشگر از جاذبه‌های سمنان دیدن کرده‌اند

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر استان سمنان گفت: 78 هزار و 269 گردشگر از ابتدای طرح نوروزی ستاد هماهنگی خدمات سفر از 27 اسفندماه سال 94 تاکنون از مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی استان سمنان دیدن کرده‌اند.
78 هزار و 269 هزار گردشگر از جاذبه‌های سمنان دیدن کرده‌اند

باشگاه خبری ورزشی

تکنولوژی جدید

View more posts from this author