9 پروژه کشاورزی در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد

9 پروژه کشاورزی در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد
مدیر جهاد کشاورزی شیروان از بهره‌برداری 9 پروژه کشاورزی همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

9 پروژه کشاورزی در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد

مدیر جهاد کشاورزی شیروان از بهره‌برداری 9 پروژه کشاورزی همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد.
9 پروژه کشاورزی در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد

بازار بورس

View more posts from this author