«بارزانی» رئیس کردستان باقی می‌ماند

«بارزانی» رئیس کردستان باقی می‌ماند

سخنگوی رسمی ریاست منطقه کردستان، اعلام کرد که‌ به‌ دلیل عدم رسیدن احزاب این منطقه به‌ توافقی در مورد مسئله‌ ریاست و تعیین جانشین برای «مسعود بارزانی»، وی با در نظر گرفتن شرایط کنونی منطقه تا انتخابات سال 2017 میلادی پارلمان کردستان، طبق تصمیم شورای قضایی ، در منصب ریاست باقی می‌ماند.مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان و رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مصاحبه با سایت المانیتور درخصوص مباحث مهم و مسائل روز این منطقه و خاورمیانه ازجمله‌ استقلال کردستان و مسئله‌ منصب ریاست منطقه، گفت‌وگو کرد. به نوشته «کردپرس»، وی در این مصاحبه‌ تأکید کرد که‌ تا زمان استقلال منطقه کردستان در منصب ریاست باقی‌مانده‌ و گفت: روزی که کردستان مستقل داشته باشیم از ریاست کردستان دست خواهم کشید و به کس دیگری اجازه خواهم داد جای من را بگیرد.این سخنان بارزانی واکنش‌های مختلفی را در احزاب کرد به‌ دنبال داشته‌ و برخی احزاب، با اشاره‌ به‌ سخنان پیشین وی در مورد عدم ماندن در این منصب، بارزانی را به‌ نقض این سخنان و بازگشت از مواضع پیشین خود و تلاش برای ماندن در منصب ریاست اقلیم، متهم کردند. سخنگوی ریاست اقلیم کردستان در این خصوص با انتشار بیانیه‌ای در سایت ریاست منطقه، ضمن متهم کردن برخی احزاب به‌ تحریف سخنان بارزانی در این مصاحبه‌؛ اعلام کرد که‌ بارزانی در نشست‌های پیشین خود با احزاب منطقه، بویژه در نشستی که‌ در اوایل سال 2016 میلادی با تمامی احزاب سیاسی انجام داد، از آنها خواست که‌ در مورد یکی از سه‌ گزینه‌ پیشنهادی وی، برای حل مسئله‌ ریاست منطقه، یعنی یا انتخاب فردی برای جایگزینی وی یا برگزاری انتخابات ریاستی یا تداوم ریاست وی به‌ منوال کنونی تا انتخابات آتی منطقه کردستان به‌ توافق برسند.بیانیه‌ مذکور اشاره‌ می‌کند که‌ با در نظر گرفتن اینکه‌ احزاب به‌ هیچگونه‌ توافقی در این خصوص دست نیافته‌اند و هیچ‌یک از پیشنهادهای بارزانی مورد قبول واقع نشده‌ و نمی‌توان منافع منطقه را فدای اغراض حزبی و سیاسی اشخاص و احزاب کرد؛ به‌منظور جلوگیری از ایجاد خلأ سیاسی، تصمیم شورای قضایی منطقه کردستان در مورد تداوم ریاست بارزانی تا زمان انتخابات آتی ریاستی اساس گرفته‌شده‌ و وی تا انتخابات سال 2017 رئیس اقلیم باقی می‌ماند.همچنین اشاره‌شده‌ که‌ هدف اصلی بارزانی رسیدن به‌ استقلال کردستان بوده‌ و نباید احزاب از این مسئله‌ به‌عنوان دست‌آویزی برای رسیدن به‌ منافع شخصی و حزبی خود استفاده‌ کنند.

«بارزانی» رئیس کردستان باقی می‌ماند

سخنگوی رسمی ریاست منطقه کردستان، اعلام کرد که‌ به‌ دلیل عدم رسیدن احزاب این منطقه به‌ توافقی در مورد مسئله‌ ریاست و تعیین جانشین برای «مسعود بارزانی»، وی با در نظر گرفتن شرایط کنونی منطقه تا انتخابات سال 2017 میلادی پارلمان کردستان، طبق تصمیم شورای قضایی ، در منصب ریاست باقی می‌ماند.مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان و رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مصاحبه با سایت المانیتور درخصوص مباحث مهم و مسائل روز این منطقه و خاورمیانه ازجمله‌ استقلال کردستان و مسئله‌ منصب ریاست منطقه، گفت‌وگو کرد. به نوشته «کردپرس»، وی در این مصاحبه‌ تأکید کرد که‌ تا زمان استقلال منطقه کردستان در منصب ریاست باقی‌مانده‌ و گفت: روزی که کردستان مستقل داشته باشیم از ریاست کردستان دست خواهم کشید و به کس دیگری اجازه خواهم داد جای من را بگیرد.این سخنان بارزانی واکنش‌های مختلفی را در احزاب کرد به‌ دنبال داشته‌ و برخی احزاب، با اشاره‌ به‌ سخنان پیشین وی در مورد عدم ماندن در این منصب، بارزانی را به‌ نقض این سخنان و بازگشت از مواضع پیشین خود و تلاش برای ماندن در منصب ریاست اقلیم، متهم کردند. سخنگوی ریاست اقلیم کردستان در این خصوص با انتشار بیانیه‌ای در سایت ریاست منطقه، ضمن متهم کردن برخی احزاب به‌ تحریف سخنان بارزانی در این مصاحبه‌؛ اعلام کرد که‌ بارزانی در نشست‌های پیشین خود با احزاب منطقه، بویژه در نشستی که‌ در اوایل سال 2016 میلادی با تمامی احزاب سیاسی انجام داد، از آنها خواست که‌ در مورد یکی از سه‌ گزینه‌ پیشنهادی وی، برای حل مسئله‌ ریاست منطقه، یعنی یا انتخاب فردی برای جایگزینی وی یا برگزاری انتخابات ریاستی یا تداوم ریاست وی به‌ منوال کنونی تا انتخابات آتی منطقه کردستان به‌ توافق برسند.بیانیه‌ مذکور اشاره‌ می‌کند که‌ با در نظر گرفتن اینکه‌ احزاب به‌ هیچگونه‌ توافقی در این خصوص دست نیافته‌اند و هیچ‌یک از پیشنهادهای بارزانی مورد قبول واقع نشده‌ و نمی‌توان منافع منطقه را فدای اغراض حزبی و سیاسی اشخاص و احزاب کرد؛ به‌منظور جلوگیری از ایجاد خلأ سیاسی، تصمیم شورای قضایی منطقه کردستان در مورد تداوم ریاست بارزانی تا زمان انتخابات آتی ریاستی اساس گرفته‌شده‌ و وی تا انتخابات سال 2017 رئیس اقلیم باقی می‌ماند.همچنین اشاره‌شده‌ که‌ هدف اصلی بارزانی رسیدن به‌ استقلال کردستان بوده‌ و نباید احزاب از این مسئله‌ به‌عنوان دست‌آویزی برای رسیدن به‌ منافع شخصی و حزبی خود استفاده‌ کنند.

«بارزانی» رئیس کردستان باقی می‌ماند

cars

قدیر نیوز

View more posts from this author