نسل بعدی آی‌فون بی‌سیم شارژ می‌شود

نسل بعدی آی‌فون بی‌سیم شارژ می‌شود
شرکت اپل با استخدام دو مهندس حرفه‌ای از شرکت UBeam به دنبال تولید شارژر بی‌سیم برای نسل بعدی آی‌فون است.

نسل بعدی آی‌فون بی‌سیم شارژ می‌شود

شرکت اپل با استخدام دو مهندس حرفه‌ای از شرکت UBeam به دنبال تولید شارژر بی‌سیم برای نسل بعدی آی‌فون است.
نسل بعدی آی‌فون بی‌سیم شارژ می‌شود

موسیقی

View more posts from this author