پرداخت بدهی نفتی هند به ایران

پرداخت بدهی نفتی هند به ایران
وزیر نفت هند از توافق بانک های مرکزی ایران و هند بر سر سازوکار تسویه طلب نفتی ۶.۴ میلیارد دلاری ایران خبر داد و گفت این کار از طریق بانک های اروپایی انجام می شود.

پرداخت بدهی نفتی هند به ایران

وزیر نفت هند از توافق بانک های مرکزی ایران و هند بر سر سازوکار تسویه طلب نفتی ۶.۴ میلیارد دلاری ایران خبر داد و گفت این کار از طریق بانک های اروپایی انجام می شود.
پرداخت بدهی نفتی هند به ایران

خرید بک لینک

بازی

View more posts from this author