خداحافظی لوکا تونی از دنیای فوتبال

خداحافظی لوکا تونی از دنیای فوتبال
لوکا تونی، ملی پوش سابق ایتالیایی که هم اکنون برای هلاس ورونا بازی می کند، در انتهای فصل جاری از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

خداحافظی لوکا تونی از دنیای فوتبال

لوکا تونی، ملی پوش سابق ایتالیایی که هم اکنون برای هلاس ورونا بازی می کند، در انتهای فصل جاری از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.
خداحافظی لوکا تونی از دنیای فوتبال

فروش بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author