برانکو: یکی زدیم، یکی دیگر هم نزدیم!

برانکو: یکی زدیم، یکی دیگر هم نزدیم!
روزنامه خبرورزشی نوشت: برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس تهران پس از پیروزی مقابل گسترش فولاد، از نتیجه مسابقه راضی بود.

برانکو: یکی زدیم، یکی دیگر هم نزدیم!

روزنامه خبرورزشی نوشت: برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس تهران پس از پیروزی مقابل گسترش فولاد، از نتیجه مسابقه راضی بود.
برانکو: یکی زدیم، یکی دیگر هم نزدیم!

عرفان دینی

View more posts from this author