افزایش شاخص کل بورس

افزایش شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ۷۹۴ واحد افزایش به ۷۷ هزار و ۸۸۳ واحد رسید.
۱۶:۵۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۳ مرداد


افزایش شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ۷۹۴ واحد افزایش به ۷۷ هزار و ۸۸۳ واحد رسید.
۱۶:۵۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۳ مرداد


افزایش شاخص کل بورس

باشگاه خبری ورزشی

View more posts from this author