آزمایش فنی لیفان 820 / چینی نیمه لوکس بازار ایران

دو سال از انتشار نخستین خبرها در خصوص بزرگترین سدان لیفان می‌گذرد. خودرویی که به عنوان پرچمدار محصولات این شرکت شناخته …

صبحانه

View more posts from this author