رسوایی بی بی سی با اظهار نظر رئیس جمهور سومالی درباره یک خبر ضد ایرانی

رسوایی بی بی سی با اظهار نظر رئیس جمهور سومالی درباره یک خبر ضد ایرانی
بی بی سی در پی خبرسازی علیه ایران در مورد کشتی های توقیف شده در مسیر سومالی با اظهار نظر رئیس جمهور این کشور رسوا شد.
۱۹:۰۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


رسوایی بی بی سی با اظهار نظر رئیس جمهور سومالی درباره یک خبر ضد ایرانی

بی بی سی در پی خبرسازی علیه ایران در مورد کشتی های توقیف شده در مسیر سومالی با اظهار نظر رئیس جمهور این کشور رسوا شد.
۱۹:۰۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


رسوایی بی بی سی با اظهار نظر رئیس جمهور سومالی درباره یک خبر ضد ایرانی

فروش بک لینک

View more posts from this author