حتی آب هم می‌تواند مسموم‌کننده باشد

مصرف بیش از حد آب می‌تواند به فرد آسیب برساند، هر فرد حدود 8 الی 12 لیوان آب در شبانه‌روز باید استفاده کند و افرادی که در محیط‌های گرم کار می‌کنند این میزان آب در آنها افزایش پیدا می‌کند و حتی ممکن است به 2 تا 3 برابر هم افزایش یابد.

کیمیا دانلود

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author