صالح: با توجه به بضاعتمان خوب نتیجه گرفته‌ایم ::

مربی استقلال اعتقاد دارد که تیمش نتیجه خوبی برابر ذوب‌آهن به دست آورده است.

دانلود سریال

روزنامه قانون

View more posts from this author