امسال سال خروج مسکن از رکود

امسال سال خروج مسکن از رکود
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مالیات بر خانه های خالی در کوتاه مدت تاثیری در افزایش قیمت ندارد، گفت: امسال سال خروج از رکود مسکن است.

امسال سال خروج مسکن از رکود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مالیات بر خانه های خالی در کوتاه مدت تاثیری در افزایش قیمت ندارد، گفت: امسال سال خروج از رکود مسکن است.
امسال سال خروج مسکن از رکود

آپدیت نود 32 با یوزر و پسورد

بازی

View more posts from this author