منصور ابراهیم‌زاده رسما سرمربی مس کرمان شد

منصور ابراهیم‌زاده رسما سرمربی مس کرمان شد
ظهر امروز منصور ابراهیم‌زاده رسما سرمربی تیم فوتبال مس کرمان شد و قرارداد خود را با این تیم امضا کرد.

منصور ابراهیم‌زاده رسما سرمربی مس کرمان شد

ظهر امروز منصور ابراهیم‌زاده رسما سرمربی تیم فوتبال مس کرمان شد و قرارداد خود را با این تیم امضا کرد.
منصور ابراهیم‌زاده رسما سرمربی مس کرمان شد

خبر فرهنگیان

View more posts from this author