پاسخ مدیرعامل تراکتورسازی به شایعه پرداخت پاداش به تراکتوری ها توسط یک پرسپولیسی

پاسخ مدیرعامل تراکتورسازی به شایعه پرداخت پاداش به تراکتوری ها توسط یک پرسپولیسی
تسنیم نوشت: مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی می‌گوید که این باشگاه از دروازه‌بان استقلال شکایت کرده تا دیگر به کسی نگوید که روی نیمکت بنشین.

پاسخ مدیرعامل تراکتورسازی به شایعه پرداخت پاداش به تراکتوری ها توسط یک پرسپولیسی

تسنیم نوشت: مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی می‌گوید که این باشگاه از دروازه‌بان استقلال شکایت کرده تا دیگر به کسی نگوید که روی نیمکت بنشین.
پاسخ مدیرعامل تراکتورسازی به شایعه پرداخت پاداش به تراکتوری ها توسط یک پرسپولیسی

بک لینک رنک 3

پرس نیوز

View more posts from this author