مراجعه 59 هزار مسافر به ایستگاه‌های سلامت در سراسر گلستان

مراجعه 59 هزار مسافر به ایستگاه‌های سلامت در سراسر گلستان
از ابتدای فعالیت کمیته امداد و نجات در استان گلستان تا روز سوم فروردین در مجموع 59 هزار و 227 مسافر به ایستگاه‌های سلامت در سراسر استان گلستان مراجعه کرده‌اند.

مراجعه 59 هزار مسافر به ایستگاه‌های سلامت در سراسر گلستان

از ابتدای فعالیت کمیته امداد و نجات در استان گلستان تا روز سوم فروردین در مجموع 59 هزار و 227 مسافر به ایستگاه‌های سلامت در سراسر استان گلستان مراجعه کرده‌اند.
مراجعه 59 هزار مسافر به ایستگاه‌های سلامت در سراسر گلستان

سایت استخدامی

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author