توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه

توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه

«سرگئی ریابکوف» خاطرنشان کرد که با توجه به روند کنونی حل مسائل سوریه در چارچوب مذاکرات سوری، مسکو سیاهنمایی رئیس جمهوری سوریه را غیرقابل قبول می داند و تاکید دارد که سرنوشت این کشور را فقط باید سوری ها تعیین کنند. ریابکوف ادامه داد: روسیه به درخواست رئیس جمهوری سوریه با استفاده از نیروی هوافضای خود عملیات ضدتروریستی اجرا می کند و به بهترین وجه ممکن در تمام مراحل امحای برنامه نظامی شیمیایی سوریه مشارکت داشته است و در زمان حاضر هم با دولت این کشور در چارچوب برنامه های سازمان ملل و سازمان منع تسلیحات شیمیایی و سایر مراجع بین المللی همکاری می کند.وی در مورد از سرگیری روند حل و فصل سیاسی مسایل سوریه اظهار کرد: دور کنونی تلاش ها برای حل و فصل سیاسی مسایل زیر نظر سازمان ملل و در وهله نخست در نتیجه پذیرش دیدگاه روسیه از سوی آمریکا در باره مساله تعیین سرنوشت رئیس جمهوری سوریه آغاز شده است. ریابکوف تاکید کرد: این مساله در زمان حاضر نباید در دستور کار مذاکرات سوریه قرار گیرد و به باور روسیه چنین اقدامی می تواند مانع غیرقابل حل در مسیر مذاکرات باشد.معاون وزیر خارجه روسیه به تفاهم به دست آمده میان این کشور و آمریکا و سایر کشورهای (غربی و عربی) طرف مساله سوریه در باره سرنوشت سوریه اشاره کرد و افزود: به این نتیجه رسیده ایم که طرف های سوری باید در مورد زمان تعیین سرنوشت حکومت خود در جریان مذاکرات به توافق برسند و این موضوع را ثبت کرده و بر انجام آن مصر هستیم. ریابکوف گفت: در شرایط کنونی در رابطه با سوریه مشکلات زیادی وجود دارد که بدون مطرح شدن در مذاکرات، حل نشده باقی می ماند و مانع حل و فصل سیاسی وضعیت این کشور خواهد شد. وی همچنین از کسب تفاهم میان کشورش و آمریکا در مورد تداوم آتش بس در سوریه جریان مذاکرات وزیر امور خارجه آمریکا با طرف های روسی خبر داد و اظهار کرد: روسیه و آمریکا به موافقت اصولی در مورد تداوم و تقویت آتش بس در سوریه دست یافتند.وی ادامه داد: برخی مسائل در رابطه با تنظیم اسناد مربوط به این توافق (تداوم آتش بس در سوریه) وجود دارد که نظامیان روسیه و آمریکا باید آن را حل کنند. با توافق روسیه و آمریکا آتش بس در سوریه از روز 27 ماه فوریه برقرار شده است و ارتش سوریه و گروه های معارض مسلح ان را رعایت می کنند.

توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه

«سرگئی ریابکوف» خاطرنشان کرد که با توجه به روند کنونی حل مسائل سوریه در چارچوب مذاکرات سوری، مسکو سیاهنمایی رئیس جمهوری سوریه را غیرقابل قبول می داند و تاکید دارد که سرنوشت این کشور را فقط باید سوری ها تعیین کنند. ریابکوف ادامه داد: روسیه به درخواست رئیس جمهوری سوریه با استفاده از نیروی هوافضای خود عملیات ضدتروریستی اجرا می کند و به بهترین وجه ممکن در تمام مراحل امحای برنامه نظامی شیمیایی سوریه مشارکت داشته است و در زمان حاضر هم با دولت این کشور در چارچوب برنامه های سازمان ملل و سازمان منع تسلیحات شیمیایی و سایر مراجع بین المللی همکاری می کند.وی در مورد از سرگیری روند حل و فصل سیاسی مسایل سوریه اظهار کرد: دور کنونی تلاش ها برای حل و فصل سیاسی مسایل زیر نظر سازمان ملل و در وهله نخست در نتیجه پذیرش دیدگاه روسیه از سوی آمریکا در باره مساله تعیین سرنوشت رئیس جمهوری سوریه آغاز شده است. ریابکوف تاکید کرد: این مساله در زمان حاضر نباید در دستور کار مذاکرات سوریه قرار گیرد و به باور روسیه چنین اقدامی می تواند مانع غیرقابل حل در مسیر مذاکرات باشد.معاون وزیر خارجه روسیه به تفاهم به دست آمده میان این کشور و آمریکا و سایر کشورهای (غربی و عربی) طرف مساله سوریه در باره سرنوشت سوریه اشاره کرد و افزود: به این نتیجه رسیده ایم که طرف های سوری باید در مورد زمان تعیین سرنوشت حکومت خود در جریان مذاکرات به توافق برسند و این موضوع را ثبت کرده و بر انجام آن مصر هستیم. ریابکوف گفت: در شرایط کنونی در رابطه با سوریه مشکلات زیادی وجود دارد که بدون مطرح شدن در مذاکرات، حل نشده باقی می ماند و مانع حل و فصل سیاسی وضعیت این کشور خواهد شد. وی همچنین از کسب تفاهم میان کشورش و آمریکا در مورد تداوم آتش بس در سوریه جریان مذاکرات وزیر امور خارجه آمریکا با طرف های روسی خبر داد و اظهار کرد: روسیه و آمریکا به موافقت اصولی در مورد تداوم و تقویت آتش بس در سوریه دست یافتند.وی ادامه داد: برخی مسائل در رابطه با تنظیم اسناد مربوط به این توافق (تداوم آتش بس در سوریه) وجود دارد که نظامیان روسیه و آمریکا باید آن را حل کنند. با توافق روسیه و آمریکا آتش بس در سوریه از روز 27 ماه فوریه برقرار شده است و ارتش سوریه و گروه های معارض مسلح ان را رعایت می کنند.

توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه

دانلود فیلم

قرآن

View more posts from this author