حکم شرعی شارژ موبایل با استفاده از برق عمومی

استفتائی از آیت‌الله خامنه ای در خصوص استفاده از برق اماکن عمومی برای شارژ تلفن همراه در ادامه این گزارش منتشر می‌شود.

استخدام

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author