تماس تلفنی «غنی» و «موگرینی»

تماس تلفنی «غنی» و «موگرینی»

نماینده ارشد اتحادیه اروپا و «محمداشرف غنی» طی تماسی تلفنی در مورد مذاکرات صلح افغانستان و اصلاحات انتخاباتی در این کشور گفت‌وگو کردند.

تماس تلفنی «غنی» و «موگرینی»

نماینده ارشد اتحادیه اروپا و «محمداشرف غنی» طی تماسی تلفنی در مورد مذاکرات صلح افغانستان و اصلاحات انتخاباتی در این کشور گفت‌وگو کردند.

تماس تلفنی «غنی» و «موگرینی»

فروش بک لینک

View more posts from this author