مظلومی: با یک جلسه تمرین نمی‌شود درباره بازیکن خارجی نظر داد

سرمربی استقلال گفت فعلا نمی‌تواند درباره بازیکنان خارجی نظر بدهد.

شهر خبر

دانلود نرم افزار

View more posts from this author