روی خط خبر/ بازی بالا و پایین شدن قیمت گوشت و مرغ آغاز شد!

روی خط خبر/ بازی بالا و پایین شدن قیمت گوشت و مرغ آغاز شد!
ملا صالحی قائم مقام معاونت امور دام در این باره گفت: به دلیل مسائل بهداشتی و حفظ سلامت، بسیاری از افراد گوشت مرغ را جایگزین گوشت قرمز کرده اند که این مسئله باعث افزایش مصرف گوشت مرغ و کاهش مصرف گوشت قرمز شده است.
۱۹:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۱ مرداد


روی خط خبر/ بازی بالا و پایین شدن قیمت گوشت و مرغ آغاز شد!

ملا صالحی قائم مقام معاونت امور دام در این باره گفت: به دلیل مسائل بهداشتی و حفظ سلامت، بسیاری از افراد گوشت مرغ را جایگزین گوشت قرمز کرده اند که این مسئله باعث افزایش مصرف گوشت مرغ و کاهش مصرف گوشت قرمز شده است.
۱۹:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۱ مرداد


روی خط خبر/ بازی بالا و پایین شدن قیمت گوشت و مرغ آغاز شد!

ترانه

View more posts from this author